NU OOK ELKE ZONDAG OPEN - 13U TEM 17U

Privacy Policy

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Wearable of rechthoudende derden. Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met bovenstaande intellectuele rechten van Wearable. De inhoud van de website, inclusief intellectuele rechten van derden, mag uitsluitend gebruikt worden nadat Wearable hier uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.

Wearable verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van wear-able.be toe te sturen. Wilt u ook informatie via e-mail ontvangen, dan kan men zich inschrijven op de digitale nieuwsbrief en kan men regelmatige updates vinden op de blog van wear-able.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Wearable bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Wearable uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.